Kodak Power Flash - Einwegkamera - 35mm (3961315)

Produktdetails

  • Kodak Power Flash
  • Einwegkamera
  • 35mm (3961315)
gray star gray star gray star gray star gray star
(0 Bewertungen)

Details


  • Kodak Power Flash
  • Einwegkamera
  • 35mm (3961315)
Generelle Merkmale
Produkttyp Einwegkamera